Czy małżonek może nie pozwolić na rozwód?

Rozwód jest rozwiązaniem związku małżeńskiego. Według statystyk, na takie posunięcie decyduje się około 1/3 par. Czy może jednak zdarzyć się tak, że rozwód nie odbędzie się, ponieważ drugi małżonek na to nie pozwala?

Do rozwodu może dojść zarówno po paru miesiącach wspólnego życia, jak również wtedy, gdy pożycie małżeńskie liczy sobie kilkadziesiąt lat. Przyczyny rozwodów są zróżnicowane – najczęściej są to zdrada, alkoholizm i inne uzależnienia, niezgodność charakterów, naganny stosunek do członków rodziny. Główną przesłanką do orzeczenia rozwodu przez sąd jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Czy rozwód będzie jednak orzeczony wtedy, gdy jeden z małżonków nie wyraża na to zgody?

Zgoda drugiego małżonka na rozwód nie jest potrzebna

Generalnie, uzyskanie zgody drugiego małżonka do rozwodu nie jest potrzebne. Zatem nawet wtedy, gdy żona lub mąż mówią, że nie udzielą rozwodu, nie ma to żadnych konsekwencji prawnych. Rozwody udzielane są przez sąd na drodze rozprawy sądowej, dlatego też to do sądu należy ostateczna decyzja o tym, czy rozwiąże on małżeństwo.

Kiedy sąd może nie orzec rozwodu?

Prawo wyróżnia jednak takie sytuacje, gdy rozwód nie będzie udzielony. Dotyczy to przede wszystkim poniższych przypadków:

  • rozwód mógłby negatywnie odbić się na małoletnich dzieciach małżonków
  • rozwód byłby niezgodny z zasadami współżycia społecznego
  • rozwód jest wnoszony przez małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa – chyba że drugi małżonek wyrazi na to zgodę

Należy jednak pamiętać o tym, że każda sprawa jest inna. Sąd nie kieruje się nigdy zamkniętym katalogiem przypadków, gdy rozwód może być lub nie może być udzielony. Sprawy rozpatrywane są indywidualnie, dlatego też trudno jednoznacznie wskazać, że w danym przypadku można skutecznie zablokować rozwód. Dużym wsparciem w rozwodzie mogą być także doświadczeni adwokaci z Krakowa u których można skorzystać profesjonalnej pomocy. Kancelaria może wówczas rozpatrzyć dany przypadek i zasugerować najlepsze postępowanie.